تحلیل‌ بنیادی
تحلیل‌ بنیادی

تحلیل بنیادی صنعت شوینده در بورس- ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده کدام‌اند؟

در این گزارش با فرض افزایش نرخ محصولات شوینده در خرداد 1401، لیستی از ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدکننده شوینده بر اساس شاخص P/E فوروارد ارائه شده است.
تحلیل‌ بنیادی
تحلیل‌ بنیادی

تاثیر افزایش قیمت شیر بر بورس، نمادهای صنعت زراعت و دامپروری چه میزان متاثر خواهند شد؟

در این مقاله تاثیر افزایش قیمت شیر بر سهام صنعت زراعتی بررسی و بهترین سهام زراعتی بر مبنای تحلیل بنیادی و شاخص P/E فوروارد معرفی شده است.